Logo Biblioteki Publicznej

Wielkopolska - katalog

Portal e-Usług bibliotecznych w.bibliotece.pl

Filologia polska w Kaliszu - UAM

Region Wielkopolska

Biblioteka Narodowa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Program

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

Narodowe Centrum Kultury

Program

Śpiewająca Polska

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

   
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

STRONA ARCHIWALNA

(zawiera informacje do grudnia 2015)

ZAPRASZAMY NA www.mbp.kalisz.pl


Regulamin korzystania z usług


Uwaga Czytelnicy

IBUK libra

 

Uprzejmie informujemy, że wszyscy nasi Czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z wybranych e-booków z serwisu http://libra.ibuk.pl/.

 

Kody dostępne są w Bibliotece Głównej (ul. Legionów 66) lub Filii nr 4 (al. Wolności 27). Warunkiem otrzymania kodu jest ważność legitymacji bibliotecznej oraz podpisanie stosownego zobowiązania.

 

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania IBUK LIBRA udzielane są w miejscu wydawania kodów.

 

JAK DODAĆ PIN?

POMOC

 


 

Konferencja "Obywatelski Klub Parlamentarny - 25 lat później"

Konferencja "Obywatelski Klub Parlamentarny - 25 lat później"
W pierwszym rzędzie drugi od prawej - Adam Borowiak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
8 listopada 2014

  

WYRÓŻNIONA ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI
DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Medal Bibliotheca Magna


Logo biblioteki autorstwa Władysława Kościelniaka

  

Uprzejmie informujemy naszych czytelników o uruchomieniu w maju 2006 r. zdalnego dostępu do księgozbioru znajdującego się w Bibliotece Głównej przy  ulicy Legionów 66. Elektroniczny K@talog składa się z kilkudziesięciu tysięcy opisów bibliograficznych książek. Jest na bieżąco uzupełniany i modyfikowany.

Po kliknięciu na odnośnik zostanie otwarta strona umożliwiająca przeszukiwanie  księgozbioru oraz przeglądanie stanu własnego konta (książki wypożyczone z terminem zwrotu, zarezerwowane, zamówione).

Format prezentacji ustawiony jest domyślnie na „Informację o dostępności”. W katalogu wyświetla się informacja, czy poszukiwana pozycja znajduje się w bibliotece, czy jest dostępna.

Użytkownik może zmienić domyślny format prezentacji  na „Opis katalogowy”, co daje kolejne informacje o wyszukiwanej pozycji. Zachęcamy do korzystania z indeksów.

 


Charakterystyka zbiorów

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka poprzez sieć 9 filii zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta i okolicy.

Biblioteka Główna poza swoją podstawową funkcją pełni jednocześnie rolę zaplecza naukowego dla Kalisza, dba o sprawne funkcjonowanie systemu informacyjnego i wymiany bibliotecznej. Posiada bogaty księgozbiór, którego 67% stanowi literatura naukowa i popularnonaukowa ze szczególnym uwzględnieniem historii powszechnej, historii Polski, pedagogiki, psychologii, historii literatury, prawa i ekonomii.

Do ciekawych zespołów bibliotecznych należy księgozbiór po wybitnym kaliszaninie, rektorze Uniwersytetu w Wilnie Alfonsie Parczewskim, zawierający m.in. cenny zbiór książek i czasopism dotyczących Łużyc i europejskich mniejszości narodowych.

  


PUBLIKACJE DOTYCZĄCE ŻYDÓW  znajdujące się w zbiorach Biblioteki Głównej - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu


Fot. Krzysztof Płociński

  



 

Oferta dla szkół


RAPORT KULTURA 2014/2015